Mēs esam par izglītotu un veselu sabiedrību!🦠💉

TERMEX 19. oktobris, 2021

2021. gada nogalē Termex nodrošināja darbiniekiem iespēju klausīties lekciju un uzdot sev interesējošus jautājumus par vakcīnām, to darbības principiem un ietekmi uz cilvēka veselību.

Lekciju vadīja Mg. Adriāna Ševčuka, kura pati šīs zinības ir apguvusi studējot biomedicīnu un ģenomiku Londonā, un šobrīd veiksmīgi turpina studijas doktorantūrā.

Ņemot vērā to, ka mūsu nozarē darbs attālināti nav nodrošināms, vēlamies, lai mūsu darbiniekiem darba vide ir pēc iespējas drošāka, tādēļ jau 2021. gada pavasarī Termex pieaicināja klīnikas “Vesels Bērns” ārsti, Dr. Ilzi Zariņu, kas veica Termex darbinieku vakcināciju biroja telpās un atbildēja uz jautājumiem par izstrādātajām vakcīnām un to drošību.