No inženiersistēmu projektēšanas un izbūves līdz gatavu ēku apkalpošanai – TERMEX rūpējas par kvalitatīvu ēku uzturēšanu un labsajūtu katram, kas tajās atrodas.

01
Būvniecība

Inžernietīklu un drošības sistēmu plānošana, projektēšana un izbūve atbilstoši
starptautiskajiem standartiem.

02
Ēku serviss

Nodrošinām nepārtrauktu atbalstu inženiersistēmu uzturēšanā. Palīdzības serviss pieejams
24/7. Sniedzam arī citus papildus pakalpojumus ēku apsaimniekošanā un uzkopšanā. Mūsu aplikācijā M-SAVE klienti var sekot līdzi objektā notiekošajiem darbiem un to izpildei.

03
Energo­efektivitāte

Energoefektīvi un ilgtspējīgi risinājumi – veicam inženiertīklu modernizāciju un rekonstrukciju. TERMEX strādā atbilstoši Zaļās uzņēmējdarbības praksei un palīdz to ieviest arī klientu uzņēmumos.

Nodrošinām kompleksu inženiertehnisko sistēmu uzraudzību, administrēšanu un apkalpošanu. Veicam energoresursu monitoringu, uzskaiti un analīzi, sniedzam rekomendācijas resursu efektīvai izmantošanai.
TERMEX nodrošina visu inženiertehnisko iekārtu un sistēmu apkalpošanu.

Termex nodrošina jaunu inženiertehnisko sistēmu būvniecību, rekonstrukcijas darbus tirdzniecības centros, veikalos, viesnīcās un slimnīcās.
Termex piedāvā ne tikai servisu
Veicam inženiertehnisko sistēmu plānošanu, projektēšanu un izbūvi. Termex ir visi nepieciešamie sertifikāti būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā.
Tas ietver arī būvniecības dokumentācijas sagatavošanu, projektu saskaņošanu un iesniegšanu valsts būvvaldē.

Nodrošinām visa veida ugunsdrošības sistēmu uzraudzību, tehnisko apkalpošanu, personāla apmācības un citus ar ugunsdrošību un darba aizsardzību saistītus pakalpojumus. Darbinieki ir augsta līmeņa profesionāļi, ar atbilstošu kvalifikāciju un gatavi reaģēt jebkurā diennakts laikā.
Darba aizsardzības un ugunsaizsardzības jomā veicam drošības instruktāžas uzņēmumu darbiniekiem, izstrādājam evakuācijas plānus un organizējam teorētiskās un praktiskās apmācības.

Energoefektīvi risinājumi ir ēku uzturēšanas neatņemama sastāvdaļa. Pilnveidojot un modernizējot inženiertehnisko sistēmu darbību, iespējams ievērojami uzlabot ēkas kopējo tehnisko stāvokli, efektīvi izmantot dabas resursus un panākt izmaksu samazinājumu. Ilgtermiņā paaugstināt ēkas vērtību

Nodrošinām vārtu remonta un pilna servisa pakalpojumus dažādu ražotāju izgatavotajām un uzstādītajām vārtu sistēmām.
Termex grupas uzņēmums SIA ‘’Kinema Latvia’’ nodrošina vārtu sistēmu ražošanu, tirdzniecību, vārtu remontu un servisa pakalpojumus.

Nodrošinām pilnu telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojumu klāstu. Atbilstoši klienta vajadzībām tiek sastādīts uzkopšanas plāns, kura ietvaros paredzēti visi nepieciešamie darbi, lai objektā vienmēr valdītu tīrība un kārtība.
TERMEX sadarbībā ar HAGBERG sniedz šādus pakalpojumus:

Viesnīcas

vēstniecības un
valsts iestādes

Slimnīcas

Citi lielāki un
mazāki uzņēmumi

Termex apkalpoto klientu kopējā ēku platība ir vairāk nekā 1000000m2

Nākamais

Termex partneri

logo kinema

KINEMA LATVIA nodrošina vārtu remonta un pilna servisa pakalpojumus dažādu ražotāju izgatavotajām un uzstādītajām vārtu sistēmām.

HGB logo

HAGBERG nodrošina pilna servisa nekustamo īpašumu attīstīšanas, būvniecības un apsaimniekošanas pakalpojumus komercklientiem un daudzdzīvokļu dzīvojamajiem namiem.